TUZLA EVLENDİRME DAİRESİ / NİKAH İŞLEMLERİ / ADRES BİLGİLERİ

20 Eki 2012 fotodugun In EVLENDİRME DAİRELERİ

Adres : Evliya Çelebi Mh. Adnan Menderes Cd.no:17 34945

Telefon : 0216 446 86 00

Evlenme ile İlgili Bilgiler
BİLGİ VE MEVZUAT FORMLARI

I. EN ERKEN NE ZAMAN EVLENİLEBİLİR?

* Erkek veya kadın onyedi yaşını doldurmadıkça evlenemez.

* Onsekiz yaşını doldurmamış, onyedi yaşını doldurmuş küçükler yasal temsilcinin izniyle evlenebilirler. Ancak, hakim olağanüstü durumlarda onaltı yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir. Eğer mümkünse karar öncesi anne ve/veya baba ya da vasiyi dinler.

 

II. KİMLER, HANGİ DURUMLARDA EVLENEMEZ?

* Ayırt etme gücüne sahip olamayanlar evlenemez (Ancak kısıtlılar yasal temsilcinin izniyle evlenebilir)

* Hısımlık bağı olanlar evlenemez.

* Önceki evliliğin sona erdiğini ispat edemeyenler; gaiplik durumunda, evliliğin feshine dair mahkeme kararı almayanlar evlenemez. Evlilik sona ermişse; kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün geçmedikçe evlenemez. (Ancak doğurduğunda bu süre biter. Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri halinde mahkeme bu süreyi kaldırır)

* Akıl hastaları, evlenmelerinde tıbbi sakınca bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla anlaşılmadıkça evlenemezler.

* Evlenmeye engel hastalığının bulunmadığını, resmi sağlık raporu ile belgelendirmeyenler evlenemezler.

III. EVLENMEK İÇİN NEREYE, NASIL VE HANGİ BELGELERLE BAŞVURULUR?

Birbiriyle evlenecek erkek ve kadın, içlerinden birinin oturduğu yer evlendirme memurluğuna birlikte yazılı veya sözlü olarak başvururlar. Başvuru, kadın ve erkek veya onların vekillerince örneğine uygun olarak düzenlenmiş ve imza edilmiş olan “Evlenme Beyannamesi” ile yapılır. Başvuru sırasında her iki tarafın birlikte olması halinde imzaların onaylanması, başvuruyu kabul eden memur tarafından yapılır. Sözlü başvuru durumunda, sözlü başvuru evlendirme memuru huzurunda evlenme beyannamesine geçirilerek taraflarca imzalanır; evlendirme memurları tarafından imzalar onaylanır. Başvuru sırasında taraflardan birinin bulunmaması ve evlenme beyannamesini imza etmiş olması halinde bu beyannamedeki imzanın köy veya mahalle muhtarları, noterler, evlenecekler işçi veya memur ise, dairesi amirlerince onaylanmış olması şarttır. Evlenecek kişi, düzenlenecek özel vekaletname ile de evlenme işlemlerini yürütebilir.

IV. EVLENEBİLMEK İÇİN SAĞLANMASI GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

* Nüfus Cüzdan Fotokopileri (Hüviyetler resimli ve 10 yılı aşmamış olacak)

*  Evlenmeye mani herhengi bir rahatsızlığın bulunmadığını belirten Sağlık Raporu (Aile hekiminden alınan resimli ve onaylı rapor)

*  Üçer adet fotoğraf

*  Bir adet yarım kapaklı karton dosya

* U.A. Aile Cüzdanı Ücreti  (58 TL)

Not:
1 –  Çiftler 18 yaşını doldurmuş olmalıdır. 17 yaşını doldurmuş olanlar Anne ve Babalarının muvafakati ile, 16 yaşını doldurmuş olanlar ise Mahkeme Kararı ile evlenebilirler. Daha küçük yaşta olanların evlenmesi mümkün değildir.

2 –  Boşandıktan ya da dul kaldıktan sonra 10 ay içinde evlenmek isteyen bayanlar Aile Mahkemesi’nden İddet Müddetini Kaldırma kararı almalıdır.

3 –  Tuzla’da ikamet etmeyenler ikamet ettikleri yer Evlendirme Dairesinden Evlenme İzin Belgesi alarak evlendirme dairemize başvurabilirler.

4 –  Yabancı evliliklerde aday kendi ülkesinin Evlendirme Memurluğu’ndan alacağı çok dilli bir belge olan Evlenme Ehliyet Belgesi’ni almalı veya İstanbul’daki kendi konsolosluğundan alacağı Bekarlık Belgesi’ni İstanbul Valiliği İl Hukuk İşleri Müdürlüğü’ne tasdik ettirerek getirmelidirler.
İstanbul’da konsolosluğu bulunmuyorsa Ankara’daki Büyükelçiliğinden Bekarlık Belgesi alınıp Dışişleri Bakanlığı’nda tasdik ettirilerek getirilmelidir.

* Evlenme Ehliyet Belgesi; Evlendirme memuru başvuranların medeni hallerinde kuşkuya kapılırsa ilgililerin kayıtlı bulunduğu yer nüfus idaresinden “evlenme ehliyet belgesi” isteyebilir.

* Rıza Belgesi; 16 yaşını doldurmuş erkek ve kadınlar ancak hakim kararıyla; 17 yaşını doldurmuş ancak 18 yaşını doldurmamış erkek ve kadınlar yasal temsilcilerinin izni ile evlenebilir.

Yasal temsilcilerinin izni gereken bu durumda;

a. Evlenme Beyannamesinin arkasındaki “rıza belgesi” doldurulmalıdır. Ana ve babanın veya vasinin imzasının bulunduğu bölüm ya yetkili merciler tarafından onaylanmış olacaktır ya da rıza belgeleri ana ve baba veya vasi tarafından bizzat evlendirme memurunun huzurunda da imzalanacaktır ki bu takdirde imza onaylaması evlendirme memurunca yapılır.

b. Ana ve babadan birinin ölmüş olması durumunda sağ olan veya boşanma halinde velayet verilmiş olan tarafın imzası yeterlidir.

c. Rıza belgesi vasi tarafından imza edildiği takdirde vasi tayinine dair mahkeme kararı istenir ve dosyaya eklenir.

V. BİR KADIN EVLENDİKTEN SONRA DA KENDİ SOYADINI KULLANMAK İSTİYORSA NE YAPMALIDIR?

Bu hakkın dayanağı Türk Medeni Kanunun 187. maddesidir. Belediye evlendirme memurluğuna, yazılı olarak başvurulması gerekir. Böylece; kadın, kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir. Örnek Soyadı Dilekçesi için tıklayınız.

VI. BİR TÜRK’ ÜN BİR YABANCI VEYA İKİ YABANCININ BİRBİRLERİYLE TÜRKİYE’ DE EVLENME KOŞULLARI NELERDİR?

Türkiye’ de bir Türk vatandaşı ile bir yabancı veya aynı devlet vatandaşı olmayan iki yabancı ancak yetkili Türk evlendirme memuru önünde evlenebilirler.

Yabancıların evlenme isteklerine dair müracaatları evlendirme memurluğunca kabul edilerek, bu yönetmeliğin Türk vatandaşlarının evlenmeleri hakkındaki esas ve usul hükümleri yabancılar için de uygulanır. Yabancı uyruklu tarafın bağlı olduğu konsolosluktan evli olmadığını gösteren Türkçe “Evlenme Ehliyet Belgesi” alınacaktır. Evlenme ehliyet belgesinin getirtilmesi konusunda evlendirme memurları yabancı devlet başkonsoloslukları ile doğrudan yazışma yapabilecekleri gibi, Genel Müdürlük aracılığıyla da bu belgeleri getirtebilir. Aynı devlet vatandaşı olan iki yabancı kendi milli kanunu yetki vermiş olduğu takdirde, o devletin Türkiye’ deki temsilcilikleri önünde evlenme yapabilecekleri gibi Türk makamları önünde de evlenebilirler.

Hazırlanan evraklar ile ilgili belediyenin Evlendirme Birimi’ ne başvuru yapıldığında, evlendirme işlemleri bu birim tarafından gerçekleştirilecektir.

VII. EVLENMENİN OTURULAN YERDEN BAŞKA YERDE YAPILMASININ KOŞULLARI NELERDİR?

Dosyanın incelenmesi sonucunda evlenmeye engel bir hali bulunmadığı ve belgelerinin tam olduğu anlaşılan çiftlere, istekleri durumunda, evlenme beyannamesinin izin belgesi onaylanarak verilir. Bu belgeyi alan çiftler yurt içinde veya dışında evlendirmeye yetkili makam huzurunda, ayrıca bir dosya düzenlenmesine gerek kalmadan evlenebilirler.

Evlendirme izin belgesi düzenlendiği tarihten itibaren 6 ay geçerlidir.

VIII. EVLİLİK SONRASI NE TÜR BİR BELGE VERİLMEKTEDİR?

Evlenme töreni biter bitmez evlendirme memuru eşlere bir aile cüzdanı verir.

IX. EĞER İSTENİRSE DİNİ TÖREN NE ZAMAN YAPILABİLİR?

Aile cüzdanı gösterilmeden evlenmenin dini töreni yapılamaz. Aksi davranış Türk Ceza yasasında suç sayılmıştır.
Türk Medeni Kanunu ve Evlendirme Yönetmeliği’ ne Göre Hazırlanmıştır.

Sorry, the comment form is closed at this time.