SARIYER EVLENDİRME DAİRESİ / NİKAH İŞLEMLERİ / ADRES BİLGİLERİ
Adres : Şehit Mithat Yılmaz Cad. No:85 Sarıyer Telefon : (212) 242 37 51 GEREKLİ BELGELER TÜRK VATANDAŞLARI EVLENME MÜRACAATI İÇİN GEREKLİ BELGELER 1. T.C. Nüfus Cüzdanı (T.C. Kimlik No Olmayan Nüfus Cüzdanları Kabul Edilmeyecektir.) Ve Fotokopisi (Ehliyet,Pasaport Vs. Kabul Edilmez.) 2. Sağlık Raporu (İkametgahın Bağlı Olduğu Aile Hekiminden Onaylı)ya da Sarıyer Sağlık İşleri Müdürlüğü’nden alınan. 3. 5 Adet Vesikalık Resim (Son 6 Ayda Çekilmiş,Yüz Ve Alın Açık Olacak)
KAĞITHANE EVLENDİRME DAİRESİ / NİKAH İŞLEMLERİ / ADRES BİLGİLERİ
Adres : Kağıthane Belediyesi Nikah Salonu Sadabad Kültür Merkezi Kağıthane Telefon : (212) 321 40 44  NİKAH İÇİN GEREKLİ OLAN EVRAKLAR 1-      4’er Adet Fotoğraf (son 6 aylık) 2-      Sağlık Raporları 3-      Kimlik Aslı ve Fotokopileri (Kimliklerin değiştirme tarihi son 10 yıl içinde olmalıdır) 4-      Evlenme Ehliyet Belgesi (Çiftler Nüfus Dairesinden birlikte alacaklar)    Yukarda belirtilen evrakların  gelin ve damat adaylarının ayrı ayrı olarak hazırlamaları ve taraflardan birinin ilçemizde ikamet ediyor olması, Başvuru işlemleri gerçekleştirilirken gelin ve damat adaylarının hazır bulunmaları gerekmektedir.   NOT:    Müracaat edecek olan çiftlerin her ikisinde ilçemiz dışında ikamet ediyorlar ise dairemize müracaat etmeleri için bağlı bulundukları il veya ilçe  nikah dairesinden izin belgesi alarak Nikah Dairemize müracaat da bulunabilirler.
EYÜP EVLENDİRME DAİRESİ / NİKAH İŞLEMLERİ / ADRES BİLGİLERİ
Adres : Alibeyköy Mah. Sevinç Cad. No: 2 Eyüp / İSTANBUL Telefon : (212) 627 33 74 – (212) 626 99 21 NİKAH AKDİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR Evlendirme Memurluğuna başvuruda bulunan evlenecek çiftlerden birinin Eyüp Belediyesi ilçe sınırları içerisinde ikamet etmesi yeterlidir.  Eyüp Belediyesi ilçe sınırları içerisinde ikamet etmeyen evlenecek çiftler bağlı bulundukları Evlendirme Memurluğuna başvurarak  başka bir yerde evlenmeleri için alacakları izin belgesini getirmeleri  gerekmektedir. Çiftlerin 5 adet vesikalık fotoğrafı (Son altı ay içerisinde çekilmiş ve fotokopi ile çoğaltılmamış) Evlenecek Çiftlerin en son medeni hali işlenmiş resimli nüfus cüzdanlarının aslını getirmeleri gereklidir. Son 10 yılı aşan ve çok yıpranmış olan nüfus cüzdanları başvuruda kabul edilmeyecektir Evlenecek çiftlerin sağlık kurum ve kuruluşlarında (aile hekiminizden olabilir) sağlık raporları Evlenecek çiftlerin birlikte müracaatı zorunludur. Müracaatlar Saatleri: hafta içi 08:00 – 12:00 ile 13:00-16:00 saatleri arasında yapılmaktadır.REŞİT OLMAYANLAR 18 Yaşını doldurmamış olan çiftler anne ve babanın izni ile evlenebilirler. (ay ve gün hesabı ile) Anne ve Babadan biri ölmüş ise ölümü Nüfus Kağıt Örneği ile belgelenecektir. İzin alamayan kişiler anne ve babalarıyla birlikte resimli nüfus cüzdanı ve  1 adet resim getirmeleri gerekmektedir.  17 Yaşını doldurmamış olanlar mahkeme kararı ile evlenebilirler. BOŞANMIŞ ve DUL OLANLAR Boşanmış veya dul olan bayanlar boşanma ve ölüm tarihinin […]
ESENLER EVLENDİRME DAİRESİ / NİKAH İŞLEMLERİ / ADRES BİLGİLERİ
Adres : Tuna Mah. Mahmutbey Cad. No: 33 ESENLER / İST. Telefon :  ( 0212 430 12 62 ) EVLENME BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER VE BİLGİLER B E L G E L E R 1– Nüfus Cüzdanlarının aslı ve fotokopileri (Son medeni hali     işlenmiş, resimli, on yılı aşmamış ve çok yıpranmamış olmalı.) 2- Evlilik için Sağlık Raporları. (Sağlık Ocaklarından veya  Aile Hekimlerinden  fotoğraflı-onaylı olacak.) 3– Beşer adet vesikalık fotoğraf. (Son altı ay içinde ve ön cepheden çekilmiş olmalıdır.)   B İ L G İ L E R 1 –Yukarıdaki belgeleri hazırlayan çiftler, müracaata birlikte  geleceklerdir. (Eşlerden birisi İstanbul dışında oturuyor ve müracaata gelemeyecek ise, oturduğu yerin Evlendirme Memurluğundan Evlenme İzin Belgesi çıkartıp, göndermelidir.) 2–Müracaatlar 09.oo ile 15.3o arasında kabul edilir. 3–Çiftler 18 yaşını bitirmiş olmalı, aksi taktirde     17 yaşını bitirip 18 yaşına girmiş olanlar Anne Baba İzni ile,     16 yaşını bitirip 17 yaşına girmiş olanlar, Aile Mahkemelerinden    alınan Evlenme İzni kararıyla evlenebilirler. 4–Kadının daha önce evliliği sona ermiş ise,kesinleşme tarihinden  itibaren 300 gün geçmiş olmalıdır veya Aile Mahkemesinden  İddet Müddetinin Kaldırılması Kararı çıkarılmalıdır.  5–Üç aydan daha ileri tarihe nikah günü verilmemektedir.   (Örnek: Mayıs ayında olacak nikah için 1 Şubat’tan itibaren, Haziran        ayında olacak nikah için 1 Mart’tan itibaren müracaat yapılır.) 6– Eşlerden biri veya ikisi Türk vatandaşı değilse detaylı bilginin evlendirme memurluğundan alınması daha doğru olacaktır.      (Vize,ikamet veya pasaport süresi geçmiş […]
FATİH ALİ EMİRİ EVLENDİRME DAİRESİ / NİKAH İŞLEMLERİ / ADRES BİLGİLERİ
Adres : Ali Emiri Kültür Merkezi Nikah Salonu, Vatan Caddesi Emniyet Müdürlüğü Arkası Telefon : (212) 521 89 51 T.C. Vatandaşları İçin İstenen Belgeler : 1- İstanbul içinde oturanların müracaata beraber gelmeleri zorunludur. 2- Evlenecek çiftlerden birinin Fatih’te ikamet etmesi zorunludur. 3- Fatih’te oturan yoksa bağlı oldukları evlendirme memurluğunun birinden ortak izin belgesi almaları gerekmektedir. 4- Eşlerden biri ya da her ikisi İstanbul dışında oturuyorsa oturdukları yerin evlendirme dairesinden izin belgesi almaları gereklidir. 5- Sağlık raporu ( özel bir laboratuarda yaptırılan testler aile hekimliğinden yada ilçe sağlık grup başkanlığından onaylatılması gereklidir. Testler (Hıv-Eliza-Hbsag-Vdrl Mikro Film) – Not: Sağlık raporu Fatih Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünden çıkartılabilir. Adres: Fatih Belediyesi A blok 1. Kat) 6- 6 ‘şar adet resim (renkli fotokopi kabul edilmez ) kadın için; alın ve çene açık olacak, erkek için; baş açık olacaktır ) 7- Nüfus Cüzdan fotokopileri ve asılları (ehliyet geçerli değil, resimsiz kimlik kabul edilmez) 8- Kadınlarda boşanma ve eşinin ölümü halinde 300 gün süre geçmelidir ya da aile mahkemesinden iddet kararı getirmesi şarttır. 9- Kadın Boşanma Sonucu Kimliğini Yenilenmelidir. 10- Kız-Erkek 16 yaşını doldurmadıkça evlenemez. Ancak aile mahkemesinden alınan izin ile evlenebilir. 11- 17 yaşını tamamlayan erkek kız velinin izni; eğer veli yoksa vasi veya vesayet makamının […]
BEYKOZ EVLENDİRME DAİRESİ / NİKAH İŞLEMLERİ / ADRES BİLGİLERİ
Adres : Gümüşsuyu Mh. Kelle İbrahim Cd. No: 43 34820 Beykoz Telefon : (216) 322 25 04 EVLİLİK İÇİN BAŞVURU BELGELERİ                       1-NİKAH BAŞVURUSUNDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR                                    Çiftlerden birinin Beykoz Belediyesi sınırları içersinde ikamet etmesi gerekmektedir. Beykoz dışında ikamet etmekte olup, Beykoz’da evlenmek isteyenlerin; bağlı bulundukları belediyenin evlendirme memurluğundan Evlenme İzin Belgesi getirmesi gerekmektedir.   2-VESİKALIK EOTOĞRAF 6 ADET FOTOĞRAF Son altı ay içinde çekilmiş olacaktır. Fotokopi resimler kabul edilmeyecektir. 3-NÜFUS CÜZDANI Müracaat sırasında nüfus cüzdanlarının aslı ve arkalı önlü fotokopileri getirilecektir. Resimsiz Nüfus cüzdanı kabul edilmeyecektir. 4-SAĞLIK RAPORU Evlenecek Çiftler bağlı olduğu Aile Hekimlerinden fotoğraflı ve onaylı evlenmeye engel hallerinin olmadığını gösterir evlilik için sağlık raporu alacaklardır. . EK BİLGİLER EVLENME YAŞI 18 Yaşını doldurmuş herkes, başka bir kimsenin rıza ve iznine bağlı olmaksızın evlenebilir.          a)17 yaşını doldurmuş erkek veya kadın, Anne ve Baba veya Vasinin Noterden vereceği MUVAFAKATNAME ile evlenebilirler. Anne veya Babadan biri ölmüş ise ölü olduğu nüfus kayıt örneği ile tespit edilir. Evlenecek olan kişinin anne ve babası boşanmış ise çocuğun velayetinin kime verildiğini gösterir mahkeme kararı müracaat sırasında Evlendirme Memurluğuna ibraz edilecektir.          b)16 yaşını doldurmuş, erkek veya kadının evlenebilmesi için Aile Mahkemesinden evlenme izin […]
BÜYÜKÇEKMECE EVLENDİRME DAİRESİ / NİKAH İŞLEMLERİ / ADRES BİLGİLERİ
Adres : Oba Clup Turistik Tesisleri Batıköy Mah. Ünlüsoy Cad. Şelale Sok. No:1 Sinanoba Büyükçekmece Telefon : (212) 863 73 68 LÜTFEN AÇIKLAMALARI BAŞTAN SONA KADAR DİKKATLİCE OKUYUNUZ..! CUMA GÜNLERİ MÜRACAT KABUL EDİLMEMEKTEDİR (İzin belgesi hariç) Evlendirme Hizmetleri için gerekli evraklar, 1.Büyükçekmece Sınırları dışında ikamet edenler Yerleşim Belgesi getirmek zorundadır (Nüfus Müdürlüğünden alınacaktır.) 2. Nüfus cüzdanı aslı ve 1 adet fotokopisi 3. Fotoğraflı sağlık raporu (Devlet Hastanesinden kan tahlilleri alındıktan sonra Aile Hekimlikliğinden resimli sağlık raporu düzenlenir.) 4. Beş adet vesikalık fotoğraf ( son altı ay içinde ön cepheden çekilmiş, fotokopi fotoğraflar kabul edilmez.) 5. Bayanın kendi soyadını kullanabilmesi için beyanda bulunması gerekmektedir. Nikah Kıyılabilmesi İçin Gerekli Şartlar Yabancılar için Gerekli Evraklar; 1. Yabancı uyruklu ise Türkiye’de bağlı bulunduğu konsolosluktan alınmış Vilayet Hukuk İşleri’ne onaylatılmış bekarlık belgesi. 2. İstanbul’da konsolosluğu olmayan yabancılar için Ankara’da bulunan Konsolosluklarından alınan bekarlık belgelerinin Dışişleri Bakanlığında onaylatılması gerekmektedir. 3. Yabancı uyruklu olup bekarlık belgesini ülkesinden getirmesi durumunda Milletler Arası bir anlaşma gereği Ülkelerinde APOSTİL yaptıracaklar ve Türkiyeye getirdikten sonra tercüme ettirip noterden tasdik ettireceklerdir. 4. Vizesi ve Geçerlilik süresi tam posaportların türkçe tercümesinin noterden onaylatılması. MÜRACAATLARA ÇİFTLERİN BİRLİKTE GELMELERİ GEREKMEKTEDİR. MÜRACATTA ÖNEMLİ HUSUSLAR 1) Büyükçekmece dışında oturup da Belediyemizde nikah kıydırmak isteyenler , ikamet ettikleri belediye evlendirme memurluğundan izin belgesi almaları gerekmektedir […]
AVCILAR EVLENDİRME DAİRESİ / NİKAH İŞLEMLERİ / ADRES BİLGİLERİ
Adres : Avcılar Belediye Başkanlığı Binası Kat:1 Telefon : 0212 695 62 00 Dahili:203 NİKAH İŞLEMLERİ : NİKAH İŞLEMLERİ İÇİN İSTENEN BELGELER:   1.On seneyi geçmemiş, silinti ve kazıntısız, resimli nüfus cüzdanları  2.Beşer adet fotoğraf. 3.Nüfus Cüzdanlarının birer adet önlü-arkalı fotokopileri   4.Sağlık Raporu (Sağlık Ocağından) aile hekimliği onaylı olarak alınacaktır.   MÜRACAATLARA ÇİFTLERİN BİRLİKTE GELMELERİ GEREKLİDİR. MÜRACATLAR SABAH 08.30 – 11.30 ARASI YAPILIR. UYARI: NİKAH DAİREMİZ TADİLATTA OLDUĞUNDAN DOLAYI NİKAHLAR FİRUZKÖY SOSYAL TESİSLERİNDE YAPILMAKTADIR. NİKAH MÜRACAATLARI İSE BELEDİYE ANA BİNAMIZIN 1. KATINDA ALINMAKTADIR.    NİKAH İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR   a) 17 yaşını doldurmuş erkekler, 17 yaşını doldurmuş bayanlar ana-baba veya varislerinin muvafakatı ile evlenebilirler.               b) 16 yaşını doldurmuş erkekler, 16 yaşını doldurmuş Bayanlar Sulh Hukuk Mahkemesinin İzni ile evlenebilirler.      2.BOŞANMALARDA:             a) Kimlikler Boşanmış olarak Değiştirilecek ve “Boşanma Kesin İlam Kararı” Getirilecektir.               b) Bayanlar, eşinin ölümü ve boşanmanın kesin ilamından sonra 300 gün beklemek zorundadır.Aksi halde İddet Müddetinin Kaldırılması Kararı alınması gerekir.               c) Nüfus Cüzdanında medeni durumu bekar olup da boşanmış olan adaylar boşanmış olduklarını yetkili memura bildirmek zorundadır. Aksi takdirde evlilikleri geçersiz sayılır ve haklarında yasal işlem yapılır.   YABANCI UYRUKLULAR BAĞLI BULUNDUKLARI KONSOLOSLUKLARDAN BEKARLIK BELGESİ ALACAKLAR- BU BELGE VİLAYET HUKUK İŞLERİNE ONAYLANACAKTIR. AYRICA PASAPORTUN YEMİNLİ TERCÜMANDAN NOTER […]
BAHÇELİEVLER KUYUMCUKENT EVLENDİRME DAİRESİ / NİKAH İŞLEMLERİ / ADRES BİLGİLERİ
Adres : Wedding World Kuyumcukent AVM Basın Ekspres Yolu No:1 Kat:2 Bahçelievler Telefon : 0 212 441 49 48            EVLENECEK ÇİFTLER İÇİN BAŞVURU REHBERİ İSTENİLEN BELGELER 1- Nüfus cüzdanlarının aslı  ve ön-arka  yüzlerinin fotokopisi getirilecektir. (Resimsiz nüfus cüzdanları kabul edilemez, nüfus cüzdan bilgileri en son alınan nüfus kayıt örneği bilgileri ile aynı olmalıdır.10 yılı geçmiş nüfus cüzdanı kabul edilmez.). 2- Erkek-Bayan sağlık raporu alacaklardır. (Sadece sağlık ocakları, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezleri tarafından).  Bahçelievler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından verilmektedir. 3- Çiftler 4’er Adet vesikalık fotoğraf getireceklerdir.(Başörtülü resimler, alın ve çene açıkta olmak şartıyla kabul edilecektir). DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Müracaat için çiftlerden birinin BAHÇELİEVLER ilçesinde ikamet etmesi gerekmektedir. 1- Müracaat saatleri:Hafta içi her gün 08.30-12.00 / 13:00-16.00 arasıdır. 2- Çiftler birlikte müracaata geleceklerdir. 3- Eksik evrakla müracaat kanun gereği  kesinlikle kabul edilemez. 4- Evrakların ilgili kurumlardan alındığı  tarihten itibaren geçerlilik süresi 6 (altı) ay dır. 5- Müracaatlar nikah tarihinden itibaren üç (3) ay önceden yapılacaktır. Örneğin: HAZİRAN ayı içerisinde istenilen  nikahlar MART ayından itibaren başlatılacaktır.   6- Bayanlarda,boşanmadan veya eşinin ölümünden sonra 300 gün süre geçmesi gerekmektedir.Bu süre geçmemiş ise,evlenme işlemi için bulunduğu yerdeki  Mahkemeden 300 günlük İddet    müddeti süresinin kaldırılması kararı getirilecektir. 7- Erkek-Bayan 17 yaşını doldurmadıkça evlenemez, Mahkemenin izniyle evlenebilirler. 8- 17 yaşını bitirmiş olup, […]
BAĞCILAR EVLENDİRME DAİRESİ / NİKAH İŞLEMLERİ / ADRES BİLGİLERİ
Adres : Bağcılar Halk Sarayı Yeni Mah. Dökümcüler Cad. No: 8  Bağcılar/İSTANBUL Telefon : (212) 515 52 52 Nikah İşlemleri İçin Gereken Belgeler LÜTFEN AÇIKLAMALARI BAŞTAN SONA KADAR DİKKATLİCE OKUYUNUZ..! EVLENECEK BAY VE BAYAN İÇİN GEREKLİ BELGELER 1. NÜFUS CÜZDANI ASLI (Nüf.cüzdanı, T.C.No’lu, Resimli, Soğuk damgalı ve 10 yılı geçmemiş olmalı) 2. EVLİLİK İÇİN SAĞLIK RAPORU (Mahalle  aile sağlık merkezlerinden alınacak.) Sağlık raporu bilgi için sağlık grup başkanlığı  Tel: 634 12 12 3. BEŞ ADET VESİKALIK FOTOĞRAF ( son altı ay içinde ön cepheden çekilmiş olacak, fotokopi fotoğraflar kabul edilmez. Bayanlarda alın ve çene açık olmak kaydıyla başörtülü fotoğraf kabul edilir.Üniformalı fotoğraf kabul edilmez.) NOT: Bağcılar Belediyesi evlendirme memurluğuna müracaat edilebilmesi için çiftlerden en az bir tanesi BAĞCILAR sınırları içerisinde ikamet etmesi gerekmektedir. MÜRACATTA ÖNEMLİ HUSUSLAR 1. Müracaat saatleri hafta içi her gün 08:30 – 12:00 ve 13:00 – 16:00 saatleri arası olup, bay ve bayan birlikte müracat etmeleri zorunludur. 2. Bağcılar dışında oturup da müracata gelemeyenler, ikamet ettikleri belediye evlendirme memurluğundan izin belgesi almaları gerekmektedir. 3. Müracat evraklarında silinti, kazıntı olmamalı eksik evraklarla müracat kabul edilmez. Evrakların geçerlilik süresi 6 (altı) aydır. 4. Müracat evraklarındaki kişiye ait tüm bilgiler bire bir aynı olmalı, medeni hali boşanmış veya dul olanların nüfus cüzdanlarında halen evli yazıyor ise nüfus cüzdanlarını değiştirmeleri gerekmektedir. (nüfus cüzdanı bilgileri ile en son alınan nüfus kayıt […]