TUZLA EVLENDİRME DAİRESİ / NİKAH İŞLEMLERİ / ADRES BİLGİLERİ
Adres : Evliya Çelebi Mh. Adnan Menderes Cd.no:17 34945 Telefon : 0216 446 86 00 Evlenme ile İlgili Bilgiler BİLGİ VE MEVZUAT FORMLARI I. EN ERKEN NE ZAMAN EVLENİLEBİLİR? * Erkek veya kadın onyedi yaşını doldurmadıkça evlenemez. * Onsekiz yaşını doldurmamış, onyedi yaşını doldurmuş küçükler yasal temsilcinin izniyle evlenebilirler. Ancak, hakim olağanüstü durumlarda onaltı yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir. Eğer mümkünse karar öncesi anne ve/veya baba ya da vasiyi dinler.   II. KİMLER, HANGİ DURUMLARDA EVLENEMEZ? * Ayırt etme gücüne sahip olamayanlar evlenemez (Ancak kısıtlılar yasal temsilcinin izniyle evlenebilir) * Hısımlık bağı olanlar evlenemez. * Önceki evliliğin sona erdiğini ispat edemeyenler; gaiplik durumunda, evliliğin feshine dair mahkeme kararı almayanlar evlenemez. Evlilik sona ermişse; kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün geçmedikçe evlenemez. (Ancak doğurduğunda bu süre biter. Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri halinde mahkeme bu süreyi kaldırır) * Akıl hastaları, evlenmelerinde tıbbi sakınca bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla anlaşılmadıkça evlenemezler. * Evlenmeye engel hastalığının bulunmadığını, resmi sağlık raporu ile belgelendirmeyenler evlenemezler. III. EVLENMEK İÇİN NEREYE, NASIL VE HANGİ BELGELERLE BAŞVURULUR? Birbiriyle evlenecek erkek ve kadın, içlerinden birinin oturduğu yer evlendirme memurluğuna birlikte yazılı veya sözlü olarak başvururlar. Başvuru, kadın […]
PENDİK EVLENDİRME DAİRESİ / NİKAH İŞLEMLERİ / ADRES BİLGİLERİ
Adres : Batı Mahallesi Ankara Caddesi Tevfik Fikret Sokak No:1 Pendik / İstanbul (Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi – Nikâh Salonu) Telefon : 0216 483 20 54 Nikâh işlemleri için gerekli evraklar; 1 – Evrakların teslimi Sabah 09.00-12.00 saatlari arasında olup; çiftlerin birlikte gelmelerizorunludur. Çiftlerden birinin Pendik sınırları içinde ikameti esastır. 2 – Müracaat eden çiftlerden ilçe dışında oturanların, yerleşim yeri belgesi (İkametgah Belgesi) getirmesi zorunludur. 3 – İkameti il dışında olup müracaata gelemeyenler oturdukları ilçe Nikâh Memurluğundan “Evlenme İzin Belgesi” alıp gönderebilir. 4 – Müracaat sırasında resimli ve bekâr yazılı Nüfus Cüzdanları asılları ve fotokopileri bulunmak zorundadır. 5 – Bir adet yarım kapaklı dosya, 5 adet fotoğraf (6 ay içerisinde çekilmiş olacaktır. Fotokopi resim kabul edilmemektedir.) 6 – Çiftlerin evlenmeye engel hastalığının bulunmadığını gösteren “Sağlık Raporu” Aile Hekimliğinden alınacaktır. (Kan tahlilleri ve Akciğer filmi çekilmiş halde olacaktır.)  Not: Eşler arasındaki mal rejimi konusuna ilişkin bilgileri Hizmet Rehberi içerisinde Tapu bölümüne bulabilirsiniz. Nikâh Yapılabilmesi için gerekli şartlar (Reşit olmayanlar için); 1 – Bay ve Bayan 17 yaşını doldurmadıkça evlenemez. Ancak Asliye Hukuk Mahkemesinden Evlenme İzin Kararı ile evlenebilir. 2 – Onyedi yaşını dolduran Bay-Bayan Anne ve Babanın Noterden alacağı Muvafakatname ile evlenebilirler.   Boşanmış veya Dul olan Bayanlar: 1 – Boşanmış veya Dul olan Bayanlar; Boşanma ve Ölüm tarihlerinden itibaren 10 ay boyunca evlenemezler. Ancak bu zaman zarfında evlenmek isteyenler Mahkemeden İDDET MÜDDETİ Kararı getireceklerdir. Bu karar […]
ZEYTİNBURNU EVLENDİRME DAİRESİ / NİKAH İŞLEMLERİ / ADRES BİLGİLERİ
Adres : Kazlıçeşme Mahallesi Abay Cad. No: 165 Kazlıçeşme Kültür Merkezi Zeytinburnu Telefon : 0212 413 11 47 (Sahil Başkanlık Bahçesi) Gerekli Belgeler: 1.Sağlık raporu (Sağlık ocaklarındaki aile hekimi veya Aile Planlaması Merkezleri). 2.Eşlerin (resimli, T.C. nolu olmalı, silinti kazıntı olmamalı) nüfus cüzdanlarının önlü arkalı fotokopileri ve aslı. 3.Çiftlerin 5’er adet vesikalık fotoğrafı. Resimler son 6 ay içinde çekilmiş olmalı. (Renkli ve orjinal olmalı, fotokopi olmamalı) NOT: 1)Evlenecek çiftlerin başvuruları hafta içi 09:00-11:00 ve 13:00-15:00 saatleri arasında kabul edilir. Evlendirme Dairesi’ne birlikte gelmeleri yönetmelik gereği zorunludur. 2)Evraklar ilgili kurumdan alındığı tarihten itibaren 6 (altı) aydır. Dikkat edilmesi gereken hususlar: •Çiftler 18 yaşını bitirmiş 19 yaşına girmiş olmalı, aksi takdirde; •17 yaşını bitirip 18 yaşına girmiş olanlar anne-babasının izni ile, •16 yaşını bitirmiş 17 yaşına girmiş olanlar mahkeme izni ile evlenebilir. •Nikahı ertelemek ya da iptal ettirmek isteyenlerin de 3 gün önceden bildirmesi gerekmektedir •Bayanlar; boşanma veya eşinin vefatının üzerinden 300 gün geçmeden evlenemezler. Bu süre ancak mahkeme kararı ile kaldırılabilir. •Kimlikler: resimli, T.C.nolu ve bekar ibaresi taşımalıdır. •Çiftlerin her ikisi de Zeytinburnu dışında oturuyorsa ikamet ettiği il-ilçe evlenme dairesinden izin belgesi alarak müracaat etmesi gerekmektedir. •Bayanın kendi soyadını kullanabilmesi için müracaat anında beyanda bulunması gerekmektedir. Mal ayrılığı talebi olanların noterden […]
ÜMRANİYE EVLENDİRME DAİRESİ / NİKAH İŞLEMLERİ / ADRES BİLGİLERİ
Adres : İnkilap Mah. Küçüksu Cad. No:68 (Carrefour Yanı) , ÜMRANİYE  / İSTANBUL Telefon : (216) 632 42 52 18 yaşını dolduran ve Ümraniye’de ikamet eden çiftlerin aşağıda yazılı belgeleri getirmeleri gerekmektedir. 1 -) Sağlık raporu (Sağlık Bakanlığına bağlı Aile Sağlık Merkezleri veya Aile Hekimliklerinden)    (Örnek rapor ) Not: Aile Sağlık Hekiminizi http://sbu.saglik.gov.tr/sbahbs/  adresinden öğrenebilirsiniz. 2-) 6 adet vesikalık fotoğraf (Fotoğrafların renkli ve ön cepheden son altı ay içerisinde çekilmiş olması gerekmektedir. Fotoğraflarda alın, çene ve yüz görünür  olmalıdır. Ozalit ve fotokopi yöntemiyle çoğaltılmış fotoğraflar kabul edilmez.) 3-) Fotoğraflı Nüfus cüzdanının aslı (Kişinin son medeni durumunu göstermesi  ve T.C. Kimlik Numarasının yazılı olması gerekmektedir. Silinti, kazıntı yapılmış tahrif edilmiş ve soğuk damgası olmayan nüfus cüzdanları kabul edilmez.)   18 yaşını doldurmayanlar ve bazı farklı durumda olanlar varsa EK olarak aşağıdaki belgeler istenir. *16 yaşını dolduran erkek ve bayan mahkeme kararı ile evlenebilir. *17 yaşını tamamlayan erkek ve bayan anne–baba izni ile evlenebilir. Bu sebeple müracaat esnasında anne-baba ile hazır bulunmaları gerekmektedir. Anne-baba 17 yaşını doldurmuş çocukları için evlenme iznini noter tasdikli muvafakatname ile de verilebilir. Anne-baba yoksa vasi veya vesayet makamının izni ile evlenebilir. (Veli müracaat esnasında hazır bulunmalıdır veya evlenme iznini noter tasdikli muvafakatname ile de verebilir. Anne – babadan biri vefat etmiş ise ölümü nüfus […]
KARTAL EVLENDİRME DAİRESİ / NİKAH İŞLEMLERİ / ADRES BİLGİLERİ
Adres : Kartal Belediye Nikah Sarayı Bülent Ecevit Kültür Merkezi Kordonboyu Mh. Ankara Cd. No.142 KARTAL Telefon : (216)353 11 11 EVLENDİRME AKDİ İÇİN GEREKLİ OLAN BELGE VE BİLGİLER Nüfus Kayıt Örneği Nüfus Cüzdanı Asılları, ve Fotokopisi ( T.C. kimlik numaralı, en son medeni hali işlenmiş resimli, on yılı aşmamış ve çok yıpranmamış olacak.) Verem Savaş ve Aile Hekimliğinden alınmış  Evlilik İçin Sağlık Raporu Fotoğraflar, (Son altı ay içinde çekilmiş beşer adet) Başvuru yapılabilmesi için çiftlerden birinin, adrese dayalı Kimlik Paylaşım Sisteminde Kartal’da ikamet kaydının olması, ilçe dışında ikamet edenlerin müracaatlarında ise ikamet ettikleri ilçenin evlendirme memurluğunca düzenlenmiş izin belgesi ve üçer fotoğrafla başvurmaları gerekmektedir. On yedi yaşını bitirmemiş olanlar için; Aile Mahkemesinden alınmış, Evlenme İzni Kararı ibraz edilmelidir. (Karar kesinleşmiş olmalıdır.) On yedi yaşını bitirmiş, on sekiz yaşını bitirmemiş olanlar için: Küçük olan eşin anne ve babasından noterden muvafakatname getirilmelidir. Kadının daha önceki evliliği sona ermiş ise; kesinleşme tarihinden itibaren üçyüz gün geçmiş olması belgelenmelidir veya Aile Mahkemesinden kesinleşmiş İddet Müddetinin Kaldırılması kararı getirilmelidir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olamayanların nikah memurluğumuzdan ayrıca bilgi almaları gerekmektedir. Kızlık soyadı kullanılmak isteniyorsa müracaat anında dilekçe ile belirtilmelidir. Nikâhtan yarım saat önce iki adet şahidin hazır olması gerekmektedir. Şahitlerin T.C. kimlik numaralı Nüfus cüzdanları yanında olmalı, […]
ATAŞEHİR EVLENDİRME DAİRESİ / NİKAH İŞLEMLERİ / ADRES BİLGİLERİ
Adres : Şehit Şakir Elkovan Cad. No: 20 K.Bakkalköy – Ataşehir (Novada Ataşehir AVM) Telefon : 216 570 5000 (1950 – 1951 – 1954) 18 yaşını dolduran ve çiftlerden birinin Ataşehir’de ikamet etmesi durumunda aşağıdaki belgeleri getirmeleri yeterlidir. (İkametgah adresi Nüfus Müdürlüğü Adrese Dayalı Kimlik Paylaşım sisteminden görülebilmektedir.) Çiftlerin en son medeni hali işlenmiş TC kimlik no’lu resimli Nüfus Cüzdanlarının asılları ve fotokopisi. (10 yılı aşan, TC no’lu olmayan, yıpranmış, soğuk damgası belli olmayan Nüfus Cüzdanları kabul edilmeyecektir.) NÜFUS CÜZDANI DIŞINDAKİ KİMLİKLER YASA GEREĞİ KABUL EDİLMEMEKTEDİR. Sağlık raporlarında kullanılacak resimler hariç 6 adet vesikalık resim. (Resimler renkli ve ön cepheden baş açık, inkılap ilkelerine uygun olarak sivil giysilerle çekilmiş olması ve kişinin son halini göstermesi bakımından son 6 ay içerisinde çekilmiş olması gerekir. Kadınların alın, çene ve yüzleri açık olmak şartı ile başörtülü fotoğrafları kabul edilir. Fotokopi ve kopya resimler geçersizdir. Bu gibi resimler kesinlikle kabul edilmez.) Ataşehir Nüfus Müdürlüğü’nden alınmış Evlenme Ehliyet Belgesi. (Çiftler birlikte gitmelidir.) Evlenme sağlık raporu. (Bağlı bulundukları Aile Hekimliğinden veya Hükümet Tabiplerinden bölge ayırmaksızın alınan sağlık raporları geçerlidir. Akdeniz anemisi taraması yapılmalıdır. Raporlar imzalı ve mühürlü olmalıdır.) Evlenecek çiftlerin beraber gelmeleri veya gelmeyen adayın vekalet vermesi zorunludur. Bunun için noterden özel vekaletname düzenlenmesi ve bu […]
MALTEPE KÜÇÜKYALI EVLENDİRME DAİRESİ / NİKAH İŞLEMLERİ / ADRES BİLGİLERİ
Adres : Merkez Mah.Cumhuriyet Cad. No:18 Küçükyalı-İSTANBUL Telefon : (0216)519 89 15/16/17/18 NİKAH AKDİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR Evlendirme dairemize başvuruda bulunan çiftlerden birinin Maltepe Belediyesi ilçe sınırları içerisinde ikametgah etmesi yeterlidir. Maltepe Belediyesi ilçe sınırları içerisinde İkametgah etmeyen çiftler bağlı bulundukları evlendirme dairesinden, başka bir yerde evlenmeleri için izin almaları gerekmektedir. Çiftlerin 5 adet vesikalık fotoğrafı (Son altı ay içerisinde çekilmiş ve fotokopi ile çoğaltılmamış) Çiftlerin en son medeni hali işlenmiş resimli nüfus cüzdanlarının aslı ve fotokopileri ile getirmeleri gereklidir. Resimli nüfus cüzdanları asıl ve fotokopileri son 10 yılı aşan ve çok yıpranmış olan nüfus cüzdanları başvuruda kabul edilmeyecektir. Evlilik için resmi veya özel sağlık kuruluşlarından alınan test sonuçları(Sağlık Raporu) aile hekimleriniz tarafından onaylanması gereklidir. Evlenecek çiftlerin birlikte müracaatı zorunludur. Müracaatlar hafta içi 08:00 – 12:00 …13:00-16:30…saatleri arasında yapılmaktadır.REŞİT OLMAYANLAR 18 Yaşını doldurmamış olan çiftler anne baba muvafakat name ile evlenebilirler. (ay ve gün hesabı ile) Anne ve Babadan biri ölmüş ise ölümü Nüfus Kağıt Örneği ile belgelenecektir. Muvafakat name alamayan kişiler anne ve babalarıyla birlikte kimlik fotokopileri ve 1 adet resim getirmeleri gerekmektedir 17 Yaşını doldurmamış olanlar mahkeme kararı ile evlenebilirler. BOŞANMIŞ ve DUL OLANLAR Boşanmış veya dul olan bayanlar boşanma ve ölüm tarihinin nüfusa tescilinden itibaren 10 ay (300 […]
ÜSKÜDAR EVLENDİRME DAİRESİ / NİKAH İŞLEMLERİ / ADRES BİLGİLERİ
Adres : Aziz Mahmut Hüdayi Mah. Şemsipaşa Cad. No: 2 Şemsipaşa – Üsküdar Telefon    : 0216 531 30 72, 0216 531 30 00 / 2204   Nikah İşlemleri İçin ​​​ Evlenmek İçin Başvuruda Bulunan Çiftlerden İstenen Belgeler Şefliğimize evlenme başvurusunun yapılabilmesi için çiftlerden en az birinin adrese dayalı sistemde Üsküdar da ikamet etmesi veya izin belgesi ile gelmesi gerekmektedir. 1-NÜFUS CÜFUS CÜZDANLARI ASLI VE İKİŞER ADET FOTOKOPİSİ Resimli, son 10 (on) yıl içerisinde değiştirilmiş, son medeni duruma dair bilgileri içerir, okunaklı T.C. Kimliği. (Başka bir kimlikle başvuru yapılmaz) ​2-EVLENME YAŞI 18 Yaşını doldurmuş olmaktır. Doldurmamış iseler a) 17 yaşını doldurmuş ise; Anne ve Babanın imzalı izinleri ile b) 16 yaşını doldurmuş ise; Mahkemenin vereceği “evlenebilir kararı” ile evlenme başvurusu yapılır. 3-RESİM Son 6 (altı) ay içerisinde çekilmiş, cepheden, inkılap kanunlarına uygun olarak, baş açık (Bayanlarda alın, çene ve yüz tamamen görünmek kaydıyla baş örtülü olabilir), poz üniforma, poz veya pul resim olmayan (fotokopi veya bilgisayarda çoğaltılan resimler kullanılmayacaktır). Tümü aynı 6 (altı) adet resim. 4-SAĞLIK RAPORU Aile Sağlık Hekiminizden alınan EVLENME SAĞLIK RAPORU (AKDENİZ ANEMİSİ DAHİL) (raporlar tarihli, imzalı ve kaşeli  olmalıdır.) Alınacak sağlık raporu altı (6 ) ay geçerlidir. Alınan sağlık raporunun tarihi, İstenilen nikah tarihini geçmemelidir. NOT: EVLENME SAĞLIK RAPORUNDA […]
KADIKÖY EVLENDİRME DAİRESİ / NİKAH İŞLEMLERİ / ADRES BİLGİLERİ
Adres : KADIKÖY EVLENDİRME DAİRESİ, SÖĞÜTLÜÇEŞME TREN İSTASYONU ÖN TARAFINDADIR. Telefon : 0216 542 50 02 NİKAH GÜNÜ VERİLMESİ  MÜRACAAT EVRAKLARI, ALINDIĞI TARİHTEN İTİBAREN 6 AY SÜRE İLE GEÇERLİDİR. NOT: EVRAK GEÇERLİLİK SÜRESİ 180 GÜN OLARAK HESAPLANACAKTIR. Çiftler en erken müracaat tarihini takip eden ikinci  gün evlenebilirler. Nikah gün ve saat rezervasyonu müracaat sırasında ve müracaatı takip eden 5(beş) ayı geçmeyecek şekilde yapılmaktadır.  Kayıt ve müracaatlar sabah 08:30-11:30 öğleden sonra 13:00-15:30 arasıdır. Evlilik başvurusunda gerekli belgeler: 18 yaşını dolduran ve çiftlerden birinin Kadıköy’de ikamet etmesi  durumunda evlendirme ve izin belgesi başvurusunda aşağıdaki belgeleri getirmeleri yeterlidir.İkamet adresi Nüfus Müdürlüğü Adrese dayalı KPS de(kimlik paylaşım sistemi.MERNİS) kaydı olmalıdır. KPS de ikametgah kaydı olmayanların Nüfus Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. 1. Çiftlerin en son medeni hali işlenmiş TC kimlik no’lu  resimli nüfus cüzdanları aslı ve fotokopileri.TC kimlik no’lu olmayan, yıpranmış,soğuk damgası belli olmayan nüfus cüzdanları kabul edilmeyecektir.NÜFUS CÜZDANLARI DIŞINDA Kİ KİMLİKLER YASA GEREĞİNCE KABUL EDİLMEMEKTEDİR. Müracaat sırasında taraflar fotoğraflı nüfus cüzdanlarını göstermek zorundadırlar. Fotoğraflı nüfus cüzdanı gösterilmediği takdirde evlendirme memuru müracaatı kabul etmez. (Evlendirme Yönetmeliği Md.18) 2.  5’şar adet  vesikalık resim.Resimler renkli ve ön cepheden baş açık, inkilap ilkelerine uygun olarak sivil giysilerle çekilmiş olması ve kişinin son halini göstermesi bakımından son 6 ay içerisinde çekilmiş […]
FERİKÖY EVLENDİRME DAİRESİ / NİKAH İŞLEMLERİ / ADRES BİLGİLERİ
Adres : Feriköy Mah. Çobanoğlu Sokak Şişli/İstanbul Tel : (0212) 343 94 30/50  EVLİLİK BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGE VE BİLGİLER -Yerleşim Belgesi : Çiftin bağlı bulunduğu nüfus müdürlüğünden yerleşim belgesi alması gerekmektedir. Çiftler Şişli İlçesinde ikamet etmiyorlar ise bağlı bulundukları ilçe Belediyesinden Evlendirme İzin Belgesi alarak Dairemize müracaat edebilirler. -Nüfus Kayıt Örnekleri : Nüfus müdürlüğünden alınacaktır. -Sağlık Raporları : Sağlık ocaklarından veya devlet hastanelerinden alınacaktır. -Nüfus cüzdanlarının asılları ve fotokopileri (Sürücü Belgesi geçerli değildir.) -6’şar adet fotoğraf : Son 6 ay içinde çekilmiş olması gerekmektedir.Fotokopi resimler geçersizdir. Boşanıp tekrar evlilik yapanlar için nüfus cüzdanlarının “medeni hal” kısmı halen evli yazıyor ise nüfus cüzdanlarını değiştirmeleri gerekmektedir. Kadınlar boşanma tarihinin aile kütüğüne işlenmesinden 300 gün sonra evlilik yapabilirler.Ancak bu süre Aile Mahkemesi kararı ile kaldırılırsa evlilik müracaatı yapılabilir. 17 yaşını doldurmuş kadın ve erkek anne baba muvakati ile, 16 yaşını doldurmuş olanlar ise mahkeme kararı ile evlenebilirler. Saat 08:30-16:30 arasında birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir.