MAÇKA EVLENDİRME DAİRESİ / NİKAH İŞLEMLERİ / ADRES BİLGİLERİ
Adres : Harbiye Mah. Kadırgalar Caddesi Tel : 212 248 10 69 EVLİLİK BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGE VE BİLGİLER -Yerleşim Belgesi : Çiftin bağlı bulunduğu nüfus müdürlüğünden yerleşim belgesi alması gerekmektedir. Çiftler Şişli İlçesinde ikamet etmiyorlar ise bağlı bulundukları ilçe Belediyesinden Evlendirme İzin Belgesi alarak Dairemize müracaat edebilirler. -Nüfus Kayıt Örnekleri : Nüfus müdürlüğünden alınacaktır. -Sağlık Raporları : Sağlık ocaklarından veya devlet hastanelerinden alınacaktır. -Nüfus cüzdanlarının asılları ve fotokopileri (Sürücü Belgesi geçerli değildir.)   -6’şar adet fotoğraf : Son 6 ay içinde çekilmiş olması gerekmektedir.Fotokopi resimler geçersizdir. Boşanıp tekrar evlilik yapanlar için nüfus cüzdanlarının “medeni hal” kısmı halen evli yazıyor ise nüfus cüzdanlarını değiştirmeleri gerekmektedir. Kadınlar boşanma tarihinin aile kütüğüne işlenmesinden 300 gün sonra evlilik yapabilirler.Ancak bu süre Aile Mahkemesi kararı ile kaldırılırsa evlilik müracaatı yapılabilir. 17 yaşını doldurmuş kadın ve erkek anne baba muvakati ile, 16 yaşını doldurmuş olanlar ise mahkeme kararı ile evlenebilirler. Saat 08:30-11:30 arasında birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir.
BEŞİKTAŞ EVLENDİRME DAİRESİ / NİKAH İŞLEMLERİ / ADRES BİLGİLERİ
ADRES : Beşiktaş Evlendirme Memurluğu Türkali Mah. Nüzhetiye Cad. No:68 Ihlamur Kasrı karşısı Beşiktaş/İST TELEFON : 0212 260 64 97 BEŞİKTAŞ EVLENDİRME MEMURLUĞU EVLENME BAŞVURUSU On sekiz yaşını doldurmuş mahkemece koruma altına alınmamış olan erkek ve kadın başka bir kimsenin rızası veya iznine bağlı olmaksızın evlenir. Ayrıca; a) Onyedi yaşını tamamlayan erkek ve kadın anne- baba izni, anne- baba yok ise vasi veya vesayet makamının izni ile, b) Onaltı yaşını dolduran kadın ve erkek hakimin izni ile evlenebilir. c) Onbeş yaşında olanlar hiçbir şekilde evlenemez. Yaşlarının küçüklüğü veya başka nedenle evlenmeleri ana- baba veya vasinin rızasına bağlı olanlar, müracaat sırasında evlenme beyannamesine bunların rızalarını gösterir belgeyi de eklemek zorundadır.Rıza belgeleri; noterden yapılabileceği gibi ana ve baba veya vasi tarafından bizzat evlendirme memurunun huzurunda da imzalanabilir. Ana- babadan birinin ölmüş olması halinde sağ olan veya boşanma halinde velayet verilmiş olan tarafın imzası yeterlidir. Rıza belgesi vasi tarafından imza edildiği taktirde vasi tayinine dair mahkeme kararı istenir ve dosyaya eklenir. MÜRACAAT Beşiktaş Evlendirme Memurluğu’na evlilik müracaatları hafta içi her gün 8.30-12.00 saatleri arasında kabul edilmektedir. Birbirleri ile evlenecek kadın ve erkeğin içlerinden birinin oturduğu yer evlendirme memurluğuna birlikte müracaat edilir. Evlenecek kişi müracaat işlemini vekil olarak atadığı kişi vasıtası ile de yürütebilir. Bunun için mutlaka […]
BEYOĞLU EVLENDİRME DAİRESİ / NİKAH İŞLEMLERİ / ADRES BİLGİLERİ
Beyoğlu Evlendirme Dairesinin resmi bir sitesi bulunmadığından ancak aşağıdaki bilgiler mevcuttur. ADRES : Taksim, Beyoğlu, İstanbul  (Taksim Gezi Parkı İçinde) TELEFON : +90 212 243 22 95 EVLİLİK İÇİN İSTENEN BELGELER EVLENECEK OLAN ÇİFTLERİN MÜRACAAT SAATİ OLAN 09:00-1200 İLE 13:00-15:30 SAATLERİ ARASNDA BERABER GELMELERİ ZORUNLUDUR EKSİK EVRAK İLE KESİNLİKLE KAYIT KABUL EDİLMEZ. 1- 5 ER ADET RESİM (Altı Ay İçerisinde Çekilmiş Olması Gerekmektedir.) FOTOKOPİ RESİMLER KABUL EDİLMEYECEKTİR 2- NÜFUS CÜZDANLARININ (RESİMLİ) ASILLARI VE FOTOKOPİLERİ (SÜRÜCÜ BELGELERİ EVLİLİK İŞLEMLERİ İÇİN GEÇERLİ DEĞİLDİR) 3- SAĞLIK RAPORLARI (Aile Hekimliğinden Alınması Gerekmektedir) Devlet Hastaneleri ve Özel Kurumlardan alınan Sağlık Raporları Aile Hekimliğine Onaylatılması Durumunda kabul edilecektir. Çiftlerin Sağlık raporunda bulunması gereken HIV-HCV-HBSAG-VDRL-TBC tetkikleri yaptırarak aile hekimliğine onaylatması gerekmektedir. 4- ÇİFTLER BEYOĞLU İLÇESİNDE OTURMUYORLAR İSE; Çiftlerden herhangi birinin oturdukları İlçe Evlendirme Memurluğuna Evraklarla BERABER gidilerek İZİN BELGESİ alınması durumunda Müracaat kabul edilir. NOT : Müracaat esnasında yanınızda mutlaka Pilot kalem veya dolmakalem bulundurunuz. NİKAH GÜNLERİ 3,5 AYLIK PERİYODLAR İÇERİSİNDE VERİLMEKTEDİR. Boşanıp Tekrar Evlilik Yapanlar için Nüfus Cüzdanlarının Medeni Hal kısmı halen EVLİ yazıyor ise Nüfüs Cüzdanlarını Değiştirmeleri gerekmektedir.Aksi Taktirde Evlilik Müracaatı kabul edilmeyecektir. Kadınlarda Boşanma Tarihinin Aile Kütüğüne İşlenmesinden 300 Gün (10 Ay) sonra Evlilik Yapabilirler.Ancak bu süreyi Aile Mahkemesi Kararı ile Kaldırılması Durumunda Evlilik Müracaatı yapılabilir. 17 […]